Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa
Euran Energia Oy hoitaa ja omistaa Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitoksen Lapissa. Rauman kaupunki ostaa Euran Energia Oy:ltä lämpöenergiaa sovitulla kilowattihinnalla ja laitoksen pääomakulut katetaan kuukausimaksulla...
Miksi Suomessa on koittanut biopolttoaineiden aika?
Neljä vuosikymmentä sitten, 60- luvulla kevyt polttoöljy maksoi halvimmillaan 1 senttiä litra. Myös sähköä myytiin lämmityskäyttöön muutamalla sentillä kW. Silloin unohdettiin kotimaiset polttoaineet...
Hakelämpö tukee kestävää kehitystä, biopolttoaineet on ajan henki!

Tietoa Euran Energia Oy:stä

Euran Energia Oy

Euran Energia Oy on perustettu vuonna 1999. Yritykseen kuuluu tällä hetkellä viisi lämpöyrittäjää. Lämpöyrittäjät hoitavat haketuksen, lämmityksen ja hakkeen ja muiden biopolttoaineiden toimituksen vuorokuukausittain.

Yrityksen päätoimala kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Tämä tarkoittaa käytänössä hakkeentuottamista, varastointia, toimitusta sekä hakelämmitystä eri kohteissa.

Yrityksen toimintaperiaate on yksinkertainen. Euran Energia hankkii hakkeen ja vastaa lämmitystyöstä ja laskuttaa energian, lämmön sekä palvelun ostajaa kerran kuukaudessa. Mikäli lämmitys siirtyy öljylle, Euran energia Oy maksaa lämmityskustannukset.

Tällä hetkellä Euran Energia Oy:llä on sopimus Euran kunnan ja Rauman kaupungin sekä Euracon Oy: n kanssa. Bioenergian ja hakelämmön hinta on osittain sidottu kevyen polttoaineen hintaan.

Lämpöyrittäjyys Euran Energia Oy:n toimintapana

Lämpöyrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjävetoista liiketoimintaa, jossa myytävä tuote tai palvelu on lämpö. Lämpölaitos voi olla joko yrittäjän tai lämmön ostajan omaisuutta. Lämpöyrittäjille maksetaan tuotetun energian mukaan. Palveluun kuuluuvat polttoaineen hankinta, laitoksen hoito, lämmistystyöt sekä 24h-päivystys.

Lämmön hinta (EUR/MWh) vaihtelee sen mukaan, onko kyseessä yksittäinen pieni kiinteistökohde vai suurempi kohde esim. aluelämpölaitos. Jos Euran Energia Oy on tehnyt aluelämpölaitos investoinnin, se huomioidaan luonollisesti lämmön ja bioenergian hinnassa.

Euran Energia logo