Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa
Euran Energia Oy hoitaa ja omistaa Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitoksen Lapissa. Rauman kaupunki ostaa Euran Energia Oy:ltä lämpöenergiaa sovitulla kilowattihinnalla ja laitoksen pääomakulut katetaan kuukausimaksulla...
Miksi Suomessa on koittanut biopolttoaineiden aika?
Neljä vuosikymmentä sitten, 60- luvulla kevyt polttoöljy maksoi halvimmillaan 1 senttiä litra. Myös sähköä myytiin lämmityskäyttöön muutamalla sentillä kW. Silloin unohdettiin kotimaiset polttoaineet...
Hakelämpö tukee kestävää kehitystä, biopolttoaineet on ajan henki!

Euran Energia Oy:n hakeLämmityslaitokset

Kiinteät hakelämmityslaitokset

Kiinteät hakelämmityslaitokset soveltuvat kohteisiin, jossa lämmitysjärjestelmältä vaaditaan pitkää käyttöikää. Kiinteät hakelämmityslaitokset sopivat mainiosti esim. kunnallisiin ja julkisen sektorin sekä teollisuuden kohteisiin. Ne voidaan, joko rakentaa olemassa olevan rakenuksen yhteyteen tai se voi olla täysin erillinen rakennus. Esimerkiksi Euran kunta ja Rauman kaupunki ovat investoineet kiinteisiin hakelämpökeskuksiin.

Honkilahden 350 kw hakekattilalla lämmitetään yhteensä yli 4460 neliön tiloja. Kiinteät hakelämmityslaitokset ovat mittavia investointeja, mutta investointi maksaa nopeasti itsensä takaisin säästyneinä energiakustannuksina.

Eura Modul System muunneltava hakelämmityslaitos

Lämmönostajat, etenkin teolliset, eivät lämpölaitoshankintaa suunnitellessaan aina tiedä mikä on heidän lämmöntarpeensa tulevaisuudessa. Laitteiston mitoittaminen on vaikeaa, kun pitäisi ennakoida tulevat laajennukset tai supistukset. Usein ajaudutaan suunnittelemaan, tulevaisuuden tarpeita ennakoitaessa, liian suuritehoista kiinteää lämpölaitosta.

Eura Modul System pyrkii ratkaisemaan nämä ongelmat niin, että rakennettava laitos voidaan mitoittaa tiedossa olevan kulutuksen pohjalta. Lämmöntarpeen laajentuessa yli rakennetun kapasiteetin voidaan lämpölaitokseen liittää sopivan tehoinen lisäkattilamoduuli. Päinvastaisessa tilanteessa laitteistosta on mahdollista realisoida tarpeeton moduuli.

Eura Modul  System toimii ikään kuin "Lego-palikat"  eli eri laitteisto-osia voidaan liittää helposti toisiinsa ja saada kulloisenkin käyttötarpeenmukainen ja tehoinen lämpölaitoskokonaisuus. Laitos muodostuu erillisistä konttimoduuleista, jotka ovat liitettävissä toisiinsa. Esimerkiksi siilomoduuliin voidaan liittää eritehoisia lämpökeskusmoduuleja (200-500kw).

Eura Modul System -laitosten  laitetekniikkaan on valittu  kiinteiden laitosten  hyviksi havaittuja ratkaisuja . Uusimmalla poltonohjauksella ja savukaasujen hiukkaspuhdistimella varustettuna  nämä ovat turvallisia ja todella ympäristöystävällisiä uudensukupolven biopolttolaitoksia

Ohjausjärjestelmän suunnittelun lähtökohtana ovat olleet:

  1. Päästöjen pienentäminen ja polttoainetalouden parantaminen
  2. Lämmityslaitteistojen paloturvallisuuden parantaminen
  3. Lämmitysjärjestelmän toiminnan valvonnan helpottaminen

Eura Modul System - lämpökeskuksissa on jatkuvasäätöinen poltonohjaus , jonka ansiosta kattilassa palaa aina kulloisenkin tehontarpeen mukainen liekki. Tällöin lämpötila pysyy tasaisena ja lämpölaitoksen kokonaishyötysuhde paranee. Laitteisto huomioi myös polttoaineen laadun vaihtelut automaattisesti ilman, että säätöjä tarvitsee muuttaa.

Eura Modul System -laitosten rakennus ratkaisut on tehty joustavalla kontti periaatteella joka takaa siirreltävyyden ja nopean pystytyksen. Pinta materiaalit ja värit ovat vapaasti valittavissa niin, että laitoksen voi sopeuttaa vaativaankin ympäristöön.

Eura Modul System - biopolttolaitokset on tarkoitettu pienten - ja keskisuurten teollisuuslaitosten muutosherkkään toimintaympäristöön. Ne tuottavat tarvittavan lämpöenergian turvallisesti , joustavasti ja ympäristöystävällisesti .

Vanhainkoti

Lapin kunnan palvelukeskuksen lämpökeskus

honkilahti

Honkilahden lämpökeskus

hinnerjoki

Hinnerjoen Hakelämpölaitos

euracon

Euracon Oy:n lämpökeskus