Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa
Euran Energia Oy hoitaa ja omistaa Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitoksen Lapissa. Rauman kaupunki ostaa Euran Energia Oy:ltä lämpöenergiaa sovitulla kilowattihinnalla ja laitoksen pääomakulut katetaan kuukausimaksulla...
Miksi Suomessa on koittanut biopolttoaineiden aika?
Neljä vuosikymmentä sitten, 60- luvulla kevyt polttoöljy maksoi halvimmillaan 1 senttiä litra. Myös sähköä myytiin lämmityskäyttöön muutamalla sentillä kW. Silloin unohdettiin kotimaiset polttoaineet...
Hakelämpö tukee kestävää kehitystä, biopolttoaineet on ajan henki!

Bioenergiaterminaalit

Euran Energialla on kaksi bioenergiaterminaalia. Toinen terminaaleista on vuokrattu ja toisen yhtiö omistaa itse. Terminaalit sijaitsevat Hinnerjoen Surunkylässä ja Lapin Miharintiellä.

Terminaalit ovat lämpöyrittäjälle tärkeitä. Niihin voidaan varastoida vuotuinen puu keskitetysti ja terminaaleihin voidaan myös hakettaa puskurivarasto, joka lisää merkittävästi toimitusvarmuutta. Terminaaleilla voidaan myös tasoittaa puumarkkinoiden heilahtelua ja hinnanvaihtelua. Käytännössä terminaalit ovat välttämättömiä toimintavarmuuden turvaamisessa ja tehokkaan logistiikan kannalta.

Euran Energian Oy:n bioenergiaterminaaleihin voidaan varastoida yhteensä n. 1000 i-m³ haketta, puupellettiä tai muuta poltettavaa materiaalia sekä useita tuhansia kuutioita energiapuuta.

Puutavara ajetaan terminaaleihin pääosin keväällä, jolloin puut saavat kuivua kasoissa kesän ajan. Loppukesästä kasat peitetään ja ne haketetaan talven aikana tarpeen mukaan.

Surunkylä Hinnerjoki

Terminaalin pinta-ala: Surunkylä Hinnerjoki n. 370 m2 

Haketta mahtuu noin 1500 i-m3

Bioterminaali Surunkylä

Surunkylän bioterminaali

Miharintie Lappi

Terminaalin pinta-ala: Miharintie Lappi 300 m2 

haketta mahtuu n. 1000 i-m3

Bioterminaali Miharintie

Miharintien bioterminaali