Ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa
Euran Energia Oy hoitaa ja omistaa Linnavuoren palvelukeskuksen hakelämpölaitoksen Lapissa. Rauman kaupunki ostaa Euran Energia Oy:ltä lämpöenergiaa sovitulla kilowattihinnalla ja laitoksen pääomakulut katetaan kuukausimaksulla...
Miksi Suomessa on koittanut biopolttoaineiden aika?
Neljä vuosikymmentä sitten, 60- luvulla kevyt polttoöljy maksoi halvimmillaan 1 senttiä litra. Myös sähköä myytiin lämmityskäyttöön muutamalla sentillä kW. Silloin unohdettiin kotimaiset polttoaineet...
Hakelämpö tukee kestävää kehitystä, biopolttoaineet on ajan henki!

Biopolttoaineet

Hake

Hake on koneellisesti yleensä jätepuusta haketettua puuta Hakepalat ovat muodoltaan viistosti suorakulmaisia. Hakkeen palakoko on tyypillisesti 5 - 50 mm. Haketta käytetään kiinteistöjen lämmityksessä. Hake on yksi Suomen käytetyimmistä bioenergia muodoista.

Haketta haketetaan raivauspuista, hakkuutähteistä, karsimattomasta kokopuusta, puunrangoista, oksista, latvuksista karsituista rangoista, raivauspuusta ja hakkuutähteistä, Nykyään myös hakuualoiden kantoja käytetään hakkeena. Hakkuualoilta ja tienrakennustyömailta nostetaan nykyisin myös kantoja, jotka pienennetään murskaimella.

Hakkeen käytössä tärkeitä ominaisuuksia ovat kosteus, tehollinen lämpöarvo, palakoko ja irtokuutiometrin tiheys. Yllä mainituista ominaisuuksista kosteuden merkitys on suurin. Kosteus vaikuttaa ratkaisevasti hakkeen lämpöarvoon ja polttoaineesta saatavaan energiahyötyyn.

hake

Haketta Euran Energia Oy:n Bioterminaalissa

Ruokohelpi

Ruokohelpi on monivuotinen, tiheitä ja pitkäikäisiä kasvustoja muodostava heinäkasvi. Se on vahvakortinen ja suhteellisen leveälehtinen. Ruokohelven luontainen kasvualue kattaa lähes koko pohjoisen pallonpuoliskon. Suomessakin se on yleinen luonnonvarainen heinäkasvi ja sen levinneisyysalue ulottuu Pohjois-Suomeen asti. Ruokohelpi soveltuu hyvin bioenergian tuottamiseen, mutta sen käyttö on vielä verrattain vähäistä. (lähde:mtt.fi)

Ruokohelpi on osoittautunut parhaaksi bioenergiakäyttöön kasvatetuista heinäkasveista. Hehtaarin alalta energiaa saadaan noin  20-30 MWh, joka vastaa reilusti yhden omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

ruokohelppi

Ruokohelpiä varastoituna Euran Energia Oy:n Bioterminaalissa

ruokohelppi

Ruohelpiä pellolla, noin kolme kuukautta kylvön jälkeen

Puupelletti

Puupelletti on puusta valmistettua polttoainetta, jota käytetään lämpövoimaloissa tai pientalojen lämmityksessä. Tonni pellettejä vastaa lämpöarvoltaan noin 1,5 tonnia puuta, tai noin 500 litraa öljyä.

Pellettilämmityksessä pellettejä syötetään ruuvikuljettimen avulla lämmityskattilan polttimoon. Syöttöä ohjataan termostaatilla, eli syöttö ja poltin käynnistyy lämpötilan laskiessa; järjestelmä on periaatteessa automaattinen.

Polttimossa pelletit palavat, ja kattilan pesän muotoilun avulla saadaan aikaan toisiopalo, jossa palokaasut syttyvät. Toisiopalo, jossa lämpötila nousee tavanomaista puun polttoa korkemmaksi, aikaan saa huomattavasti pienemmät päästöt ja paremman hyötysuhteen.

Puupellettien lämpöarvo on 3 000–3300 kWh/m3, joka vastaa 300–330 l polttoöljyä. Painon mukaan laskettuna lämpöarvo on 4,7–5,0 kWh/kg, jolloin 1 000 kg vastaa 450–500 l polttoöljyä.

pelletti

Puupellettiä Euran Energia Oy:n Bioterminaalissa